החברה לפיתוח קצרין מודיעה על הארכת מועד אחרון להגשת מכרז 03/2023 עד לתאריך 16.2.2023