לעיונכם - מצ"ב קובלנה היתרי בניה קובלנה היתרי בניה לפרסום.pdf