דלג לתוכן העמוד

43497 - מכרז 2-2019 - למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים")

מחיר: 500 ש"ח

מכרז 2-2019 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים")

למסמכי המכרז: מכרז 2-2019 - פחים כתומים

סיור מציעים יערך ביום רביעי ה-12/6/2019 בשעה 12:00 בבניין המועצה, הנוכחות במפגש התדרוך הינה בגדר חובה.

עלות רכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה המקומית, בימים א׳-ה׳ 08:00-16:00.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז: יום שני ה-24/6/2019 בשעה 12:00 את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית, בלשכת ראש מועצה מקומית קצרין

לפרטים נוספים: עינב בזז, 04-6969666.