דלג לתוכן העמוד

43770 - מכרז 11/2019 - עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

מחיר: 1000

מכרז  מס' 11/2019 עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

למסמכי המכרז: מפרט וכתב כמויות מכרז 11-2019 - עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

מכרז - חוזה - מכרז 11-2019 - עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  12.5.2019 בשעה 12:00.  יציאה ממשרדי המועצה, מחלקת הנדסה.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 20.5.19 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.1,000 ₪.

לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.

לצפייה בקובץ לחץ כאן