דלג לתוכן העמוד

מכרז 34/2018 - כתב כמויות - מכרז 34/2018 - מקצרין מתנ"ס מרכז ספורט - מיכלי איזון

מחיר: 500 ש"ח

מכרז  מס' 34/2018 קצרין מתנ"ס מרכז ספורט – מיכלי איזון

למסמכי המכרז: חוזה למכרז 34/2018 - קצרין מתנס מרכז ספורט מיכלי איזון

כתב כמויות מכרז 34/2018 - מקצרין מתנס מרכז ספורט מיכלי איזון

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  10.01.2019 בשעה 12:00.  יציאה ממשרדי המועצה, מחלקת הנדסה.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 17.01.19 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.500 ₪.

לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.

לצפייה בקובץ לחץ כאן