דלג לתוכן העמוד

24/2018 - מכרז 24-2018 - מרכז צעירים קצרין, עבודות ריהוט קבוע

מחיר: ערבות בנקאית של 10,000 ש"ח

מכרז 24-2018 - חוזה למכרז

מכרז 24-2018 מפרט טכני וכתב כמויות

סיור קבלנים יתקיים בתאריך - 16.10.18 בשעה 12:00 מקום הריכוז - מועצה מקומית, מחלקת הנדסה

לצפייה בקובץ לחץ כאן