דלג לתוכן העמוד

- פרוטוקול מכרז 17/2018 – השלמת גידור בגן עגור וביה"ס דרכי נעם

פרוטוקול מכרז 17/2018 – השלמת גידור בגן עגור וביה"ס דרכי נעם השלמת גידור בגן עגור וביהס דרכי נעם