דלג לתוכן העמוד

פ"ק מס' 6/2017 - הפעלת שלטי פרסום

מחיר: 500 ש"ח + מע"מ

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – מכרז פק 06.2017 הפעלת שלטי פרסום בקצרין ובאזור תעשיה קצרין

סיור מציעים הינו חובה, יתקיים ביום שלישי ה- 7.11.2017 בשעה 12:00 ממשרדי החברה לפיתוח קצרין.