דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: פ"ק מס' 6/2017 - הפעלת שלטי פרסום סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 01/11/2017 המועד האחרון להגשת הצעות: 01/12/2017 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מחיר: 500 ש"ח + מע"מ

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – מכרז פק 06.2017 הפעלת שלטי פרסום בקצרין ובאזור תעשיה קצרין

סיור מציעים הינו חובה, יתקיים ביום שלישי ה- 7.11.2017 בשעה 12:00 ממשרדי החברה לפיתוח קצרין.