דלג לתוכן העמוד

חוזר פ"ק מס' 3/2017 - השכרת קומת משרדים בגודל של כ -222 מ"ר במרכז מסחרי איתן

מחיר: 200 ש"ח

לקבלת מסמכי המכרז לעיון –מכרז חוזר פק 03.2017 השכרת קומת משרדים בגודל כ-222 מר

סיור מציעים יתקיים ביום שני ה- 6.11.2017 בשעה 12:00 בבניין המועצה המקומית קצרין, במרכז איתן.

פרוטוקול פתיחה + החלטה - לחץ כאן

לצפייה בקובץ לחץ כאן

לצפייה בקובץ לחץ כאן