דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 11/2017 - אשכול גני איה עבודות שיפוץ שלב א'

פתיחת מעטפות + החלטת הוועדה -  אשכול גני איה עבודות שיפוץ שלב א פתיחה והחלטה