דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 19/2017 - מכרז פומבי לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי "קצריחי"

מחיר: 1,000 ש"ח

מכרז לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי- הקצריחי למודעה מודעה מכרז פינת חי

לעיון במסמכי המכרז

מכרז פינת חי סופי 192017 - עותק

לצפייה בקובץ לחץ כאן