דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 09/2017 - מעון יום 3 כיתות – עבודות ריהוט נייד

מחיר: 500₪.

מכרז  מס' 09/2017 מעון יום 3 כיתות – עבודות ריהוט נייד

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 28.06.17 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.500₪.

  לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.  

פתיחת מעטפות + החלטת הוועדה - מכרז 9.2017 מעון יום 3 כיתות עבודות ריהוט