דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז מס' 09/2017 - מעון יום 3 כיתות – עבודות ריהוט נייד סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 05/05/2017 המועד האחרון להגשת הצעות: 04/06/2017 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מחיר: 500₪.

מכרז  מס' 09/2017 מעון יום 3 כיתות – עבודות ריהוט נייד

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 28.06.17 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.500₪.

  לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.  

פתיחת מעטפות + החלטת הוועדה - מכרז 9.2017 מעון יום 3 כיתות עבודות ריהוט