דלג לתוכן העמוד

31/2016 - מתן שירותים משפטיים לגביית חובות

מחיר: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בימים א,ב,ג ו-ה' בין השעות 8:30-13:00 תמורת סך של 1,000 ש"ח, אשר לא יוחזר