דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 45/2021 מכרז הסעות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ב

המועצה המקומית קצרין  

מכרז מס' 45/2021 מכרז הסעות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ב

מועד אחרון להגשה: יום שלישי 28.12.2021, כד' בטבת תשפ"ב בשעה 12:00

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז לאחר תשלום באשראי בגזברות המועצה 04-6969630

עלות מסמכי המכרז: 500 ₪

לפרטים נוספים: יעל אג'ימן    04-6969663/40

לצפייה בקובץ המצורף למכרז