דלג לתוכן העמוד

מכרז 18/2021 - להפעלת שירותים ציבוריים מרכז איתן

את מסמכי המכרז יש להגיש במשרד מנכ"לית המועצה עד ליום ה- 23.5.2021 בשעה 12:00

עלות רכישת מסמכי המכרז - 500 ש"ח

מפגש הבהרות למציעים - 13.5.2021 בשעה 12:00

לפרטים נוספים ושאלות - muni@qatzrin.muni.il

מסמכי המכרז:  מכרז להפעלה ותחזוק של שירותים ציבוריים במרכז המסחרי איתן ביישוב קצרין חוברת המכרז.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז