דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 07/2021 - לבחירת גורם לניהול והפעלת נופי גולן

מכרז פומבי 07/2021 - לבחירת גורם לניהול והפעלת נופי גולן

לעיון והורדת מסמכי המכרז -  מכרז פומבי07.21 לבחירת גורם לניהול והפעלת נופי גולן.pdf

לעיון במצגת "נופי גולן" שהוצגה בסיור המציעים -  מצגת לסיור מציעים נופי גולן 2021.pdf

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז