דלג לתוכן העמוד

מכרז כ"א פומבי מס' 21/2020 - מנהל/ת בית ספר תיכון

                        מכרז כ"א פומבי מס' 21/2020

דרוש/ה

מנהל/ת בית ספר תיכון

היקף משרה:  100%

 

 

תיאור תפקיד:

 1. אחריות לייזום, פיתוח, ביצוע וניהול כלל הפעולות החינוכיות והמנהליות של ביה"ס.
 2. אחריות להפעלת תכניות הלימודים המאושרות ע"י משרד החינוך ומינהל החינוך במועצה.
 3. אחריות לניהול ופיתוח מקצועי ואישי של הסגלים בבית הספר והעצמתם.
 4. אחריות למבנה המוסד, לבטיחות, לציוד, למתקנים לתחזוקתם התקינה.
 5. אחריות לתקציב המוסד, בהתאם לחוקים ולנהלים.
 6. אחריות לקידום הישגים, התמדה ,אקלים מיטבי וחינוך לערכים בקרב תלמידי ביה"ס.
 7. אחריות לכתיבת תכנית עבודה בית ספרית ובקרה על ביצועה.
 8. קידום תרבות הערכה בית ספרית בדגש על שימוש במידע אובייקטיבי, תקף ומהימן בתהליכי תכנון וקבלת החלטות.
 9. פיתוח וטיפוח חדשנות חינוכית.
 10. הובלת תרבות ארגונית שירותית בית ספרית.
 11. אחריות לקידום הקשר עם הורים ותלמידים של בית הספר.
 12. אחריות לביצוע מדיניות משרד החינוך ומינהל החינוך במועצה.
 13. בצוע משימות נוספות במסגרת התפקיד, לפי הנחיית ממונה.

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות:  

 1. תואר שני -רצוי בתחום החינוך שקיבל הכרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שהוכר על-ידי משרד החינוך במחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.
 2. ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים (עד כיתה י"ב ועד בכלל) בארץ.
 3. בוגר/ת תוכנית להכשרת מנהלים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך למינוי מנהלים בחטיבה עליונה (תשע"ו/6)
 4. רישיון הוראה קבוע לבית ספר על יסודי.
 5. ניסיון בניהול בי"ס – יתרון
 6. ניסיון בניהול כספים.  7. בעלי חזון חינוכי, ערכי וחברתי.  8. כושר הדרכה להובלה פדגוגית של צוות ביה"ס. 9. כושר ניהול צוות עובדים וקיום יחסי עבודה תקינים.  10.ידיעה של עקרונות המינהל החינוכי, חוקי החינוך ותקנות החינוך.  11. יכולת קיום מגעים בכתב ובע"פ עם גורמים ממשלתיים, רשויות ציבוריות ואחרים. 12. תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים. (מועמד שייבחר יידרש להמציא למועצה אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין תשס"א – 2001(.

 

 • המשרה מאוישת ע"י ממלא מקום

 

יש להגיש קו"ח עד יום ראשון  ה- 9.8.2020

לפקס: 04-6969609 לדוא"ל: hr@qatzrin.muni.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון:  04-6969620

                                                                                                     לילך גבע

                                                                                                        מנכ"לית המועצה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז