דלג לתוכן העמוד

מכרז 19/2020 - נופי גולן גוונים שלב ז'-ח'

מכרז 19/2020 - נופי גולן גוונים שלב ז'-ח' - מפרט טכני וכתב כמויות 

מכרז 19/2020 - נופי גולן גוונים שלב ז'- ח' - חוזה למכרז