דלג לתוכן העמוד

מכרז כ"א מס' 4/2020 – מהנדס/ת המועצה

מכרז כ"א מס' 4/2020

מהנדס/ת המועצה המקומית קצרין.

 דירוג: מהנדסים

היקף המשרה: 100%

תיאור המשרה:

  1. 1. גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית להשגת שיפור של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
  2. אחריות לתחומי התכנון, הפיתוח, התשתיות, הבטיחות והגהות ברשות המקומית.
  3. אחריות לניהול מחלקת ההנדסה ברשות המקומית ובכללה יועצים נלווים והועדה המקומית לתכנון ובניה.
  4. כפיפות המהנדס לראש הרשות.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

  1. השכלה:

1.1. בעל/ת תואר אקדמי בהנדסה או באדריכלות שנרכש במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמח' להכרת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

1.2. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים והסמכה כמהנדס/ת רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958.

1.3. המהנדס/ת יחויב/תחויב לסיים בהצלחה קורס למהנדס בשלטון המקומי לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו/ה וכתנאי לעדכון שכרו/ה.

  1. ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי מוכח של 5 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון, פיקוח, רישוי בניה, בניה ציבורית, עבודות תשתית ציבוריות.
  2. ניסיון ניהולי: ניסיון ניהולי של למעלה מ- 3 שנים בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
  3. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

יש להגיש קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (תעודות והמלצות) עד יום ב' ה- 10.2.2020

בפקס: 04-6969609 או בדוא"ל: hr@qatzrin.muni.il

 לילך גבע

מנכ"לית המועצה

יש ללחוץ כאן לפרטי המכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז