דלג לתוכן העמוד

מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים - מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים

מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים

34/2019 - מפרט טכני וכתב כמויות

סיור קבלנים ייערך באתר ביום חמישי ה 7.11.2019 בשעה 12:00.

מקום המפגש - מועצה מקומית  קצרין - מחלקת הנדסה

  על הקבלן להפקיד לזכות המועצה יחד עם הצעתו, ערבות בנקאית בסכום - 20,000 ש"ח בתוקף לתאריך 16.01.2020      

לצפייה בקובץ לחץ כאן