דלג לתוכן העמוד

29/2019 - מכרז 29-2019 - עבודות פיתוח ברחבי המועצה

מחיר: 750 ש"ח

חוזה מכרז 29-2019

מפרט טכני מכרז 29-2019

מכרז 29/2019 - ביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה

סיור קבלנים ייערך באתר העבודות ביום: 24.10.2019 בשעה 12:00

מקום הריכוז: מועצה מקומית קצרין - מחלקת הנדסה

סיום מכרז: 31.1.2019 בשעה 12:00

ערבות בנקאית: 20,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 30.12.2019 עלות מכרז: 750 ש"ח