דלג לתוכן העמוד

43617 - מכרז פומבי מס' 06/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מחיר: 2500 ש"ח

מכרז פומבי מס' 06/2019 - לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה מחיר המכרז 2500 ₪

למסמכי המכרז - מכרז 06.2019 מערכות מידע

מועד אחרון להגשה – יום ה' 26/08/2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בלשכת ראש המועצה המקומית קצרין, קומה ג'. את המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה.