הודעה על הנחות לבעלי עסקים והנחות ארנונה

"דירקטוריון החברה  לפיתוח קצרין התכנס השבוע ודן במתן הנחות לשוכרי החברה. בישיבה הוחלט להעניק הנחות לשוכרים לפי קריטריונים המתייחסים לרמת הפגיעה בעסקים. מול הדירקטוריון עמד הצורך להביע תמיכה וסולידריות עם השוכרים השונים. אנו תקווה שגופים נוספים ילכו בעקבות החברה לפיתוח קצרין."

בנוסף, בשל משבר הקורונה: נחתמו התקנות שיאפשרו מתן פטור מתשלום ארנונה לעסקים ל-3 (מרץ, אפריל, מאי) חודשים. התקנות יחולו על המגזר העסקי, לרבות משרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתי מלאכה, חניונים ועוד. לעומת זאת, עסקים לממכר מזון ונכסים מסוימים המפורטים בתקנות יוחרגו ולא יהיו זכאים להנחה או לפטור מתשלום הארנונה.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשף-2020.pdf