חיפוש חיפוש
search

רישום לגנים 2020

רישום גנים 2020 - תשפ"א

טופס רישום גנים לגילאי 3-5, שנת 2020
 • נא להכניס את כתובת המגורים הנוכחית לפי ספח ת.ז
 • פרטי ההורים

 • יש למלא את פרטי האם
 • יש למלא את פרטי האב
 • טלפון סלולרי
 • טלפון סלולרי
 • יש לרשום את הגן אליו אתם מבקשים להירשם
 • נספחים וקבצים

 • גרור קבצים הנה או
 • גרור קבצים הנה או
 • גרור קבצים הנה או
 • גרור קבצים הנה או
 • כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לגן ילדים*
  נא להוריד את הקובץ ולמלא בהתאם