מעוף- מסלול ייעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה:

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx

*חשוב לציין , כי הקרן והנהלים המלאים בהתהוות בימים אלו וייתכנו שינויים!

מסלול ייעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

תנאי זכאות:

  •          המסלול מיועד להעמדת הלוואות  למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.
  •          כל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה תוגש בצירוף שני מסמכים נוספים:
  •       הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
  •       תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה.

סכום הלוואה מקסימלי:  עד  500,000ש"ח  או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון- הגבוה מבניהם

ריבית על ההלוואה:  כמו הלוואה בערבות מדינה –פריים פלוס עד 3.5% (נתון למשא ומתן בין הלקוח לבנק)

בטוחות: העמדת בטוחה בשיעור של 10%  מגובה ההלוואה המאושרת

תקופת הלוואה:

  •          הלוואה לתקופה של  עד 5 שנים
  •          אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 6 חודשים

עמלת הבדיקה הכלכלית: עסקים העונים על הקריטריונים במסלול זה יהיו פטורים מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪

זמני טיפול בבקשה:

  •          הגוף המתאם יקצר ככל הניתן את זמני הטיפול בבקשות הלוואה במסלול ייעודי זה

תהליך בקשת ובחינת ההלוואה:

הבקשה תוגש לגוף המתאם, וככל שהמלצתו תהיה חיובית, היא תעלה לדיון בוועדת אשראי באחת מהשותפויות הפיננסיות שיבחרו על ידי בעל העסק.

תעריפים:

  •          לאור רגישות המצב, הציפיה היא כי תפעלו לזירוז התהליך ומרגע פניית הלקוח לסניף ועד להגשת הבקשה לקרן יחלפו כ- 9 ימים.
  •          התעריפים מוזלים ויפורסמו בהמשך.

שאלות ותשובות

שאלה

תשובה

האם עסק עם הלוואה קיימת יכול לגשת בנוסף (או כמחזור) הלוואה נוכחית

לא שונה מהתנאים הקיימים היום בקרן

וותק מינימלי של פעילות?

אין הגבלה, כמו המסלול של הון חוזר

רלוונטי לכלל הענפים / עסקים?

רלוונטי לכולם, אבל העסק צריך להראות זיקה של הצורך בהלוואה לקורונה

האם רלוונטי ליהלומנים?

אין התייחסות מיוחדת ליהלומנים, אבל ההלוואה במסלול המיוחד היא במסלול של הון חוזר ולא יצואנים

אם הפגיעה היא "עקיפה" - לא למשל מדריך תיירים גרמניים אלא משהו יותר עקיף כמו חנות בקניון שירדו ההכנסות כי אנשים לא מסתובבים או  מאפרת שביטלו לה הרבה אירועים זה גם אפשר להגיש?

בגדול כן, זה יבחן תוך כדי

לקוח שקיבל הלוואה בקרן ועדין לא החזיר 50% - האם יש אפשרות להגיש על ההפרש שבין הסכום המקסימלי להלוואה לסכום שעדין חייב? (למשל אם חייב 300 והמקסימום שלו הוא 500 אז להגיש בקשה על 200)

כמו הכללים היום, אפשר להשלים

לקוח שהגיש בקשה לפני פחות מחצי שנה ונדחה. האם יכול להגיש במסלול קורונה?

רק מי שזכאי למסלול קורונה יוכל להגיש אם לא עברה חצי שנה

לקוח שתכנן לעשות השקעה גדולה ובנה על הלוואה מהקרן. כרגע עצר הכל כי נפגע מאוד מהקורונה. במידה ותאושר לו הלוואת קורונה ובעוד כמה חודשים ירצה לעשות את ההשקעה האם יהיה חסום בקרן כי לא החזיר 50%?

כנראה שכן...

 

לתחילת התהליך ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות למעוף קצרין:

בטלפון:  04-3722251 יוליה

או במייל: Katzrin@1.maof.co.il

שעות פעילות: א'-ה': 8:30-17:30

תוספת תצהיר לחברה או שותפות _מסלול ייעודי נגיף הקורונה.docx תוספת ‏‏תצהיר לעוסק מורשה או שותפות לא רשומה _מסלול ייעודי נגיף הקורונה.....docx תחזית רווח והפסד וצורכי אשראי_מסלול ייעודי נגיף קורונה.xlsx