חיפוש חיפוש
search

מכרזים

בעמוד זה תוכל/י למצוא את מכרזי המועצה, כולל מכרזי כ"א.

בכל אחד מן המכרזים ניתן יהיה לקבל מידע לגבי המכרז, אופן ההגשה, זמן ההגשה ומחלקה רלוונטית לצורך הבהרות.

במכרזי בינוי ניתן יהיה לצפות בהחלטת הועדה

מס' מכרז
שם מכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר מכרז
שם מכרז:
מכרז 33-2019 – סייעת חינוך מיוחד באולפנה
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
מכרז 34/2019 - התאמת נגישות במרחב הציבורי - דרכים
שם מכרז:
מכרז 34/2019 – התאמת נגישות במרחב הציבורי – דרכים
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
29/2019
שם מכרז:
מכרז 29-2019 – עבודות פיתוח ברחבי המועצה
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
31/2019
שם מכרז:
31/2019 – למתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, חשבות שכר ושירותי ראיית חשבון עבור מועצה מקומית קצרין
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
26/2019
שם מכרז:
מכרז פומבי כ"א מס' 26/2019 – קצין ביקור סדיר (קב"ס)
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
13/2019
שם מכרז:
פק' 13/2019– השכרה של תא מספר 4 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין
תאריך אחרון להגשה:
11/06/2019   12:00
מספר מכרז
27/2019
שם מכרז:
מכרז כ"א מס' 27/2019 – ספרן/ית בספריה העירונית
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
12/2019
שם מכרז:
מכרז 12/2019– השכרה של תא מספר 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין.
תאריך אחרון להגשה:
30/05/2019   15:00
מספר מכרז
21/2019
שם מכרז:
פרסום פומבי – מכרז 21-2019 – מנהלת יישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
11/2019
שם מכרז:
מכרז 11/2019 – עבודות תשתית קרצוף וריבוד כבישים ברחבי המועצה
תאריך אחרון להגשה:
20/05/2019   12:00
מספר מכרז
2-2019
שם מכרז:
מכרז 2-2019 – למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים")
תאריך אחרון להגשה:
24/06/2019   12:00
מספר מכרז
מכרז כ"א 1/2019
שם מכרז:
מכרז כ"א מס' 1/2019 – מ"מ מהנדס/ת המועצה
תאריך אחרון להגשה:
31/01/2019  
מספר מכרז
22/2019
שם מכרז:
מכרז פומבי מס' 22/2019 אספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות למועצה המקומית קצרין
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
06/2019
שם מכרז:
מכרז פומבי מס' 06/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
5/2019
שם מכרז:
מכרז פומבי 5/2019 – שרותי רו"ח, הנה"ח ושכר
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
15/2019
שם מכרז:
מוקדן / מוקדנית למוקד רואה – מרכז כ"א 15/2019
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
מכרז כ"א מס' 03/2017
שם מכרז:
מנהל פרויקטים ותשתיות
תאריך אחרון להגשה:
12/06/2017  
מספר מכרז
מכרז כ"א מס' 02/2017
שם מכרז:
מזכיר/ה למנכ"לית המועצה
תאריך אחרון להגשה:
29/03/2017  
מס' מכרז
שם מכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר מכרז
מכרז 34/2018
שם מכרז:
כתב כמויות – מכרז 34/2018 – מקצרין מתנ"ס מרכז ספורט – מיכלי איזון
תאריך אחרון להגשה:
17/01/2019   12:00
מספר מכרז
מכרז חוזר פק 33/2018
שם מכרז:
מכרז חוזר מס' פק 33/2018 – השכרה של תא מס' 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין
תאריך אחרון להגשה:
17/01/2019  
מספר מכרז
מכרז הסעות 32/2018 פרוטוקול
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 32/18 – מכרז הסעות ילדים
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
מרכז כ"א 29/2018
שם מכרז:
מכרז כ"א פומבי מס' 29/2018
תאריך אחרון להגשה:
26/12/2018  
מספר מכרז
שם מכרז:
קול קורא – יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית
תאריך אחרון להגשה:
20/12/2018  
מספר מכרז
מכרז פק 33/2018
שם מכרז:
מכרז פק 33/2018 – השכרה של תא מס' 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין
תאריך אחרון להגשה:
27/12/2018  
מספר מכרז
מכרז פומבי כא 27/2018
שם מכרז:
מכרז פומבי כ"א 27/2018
תאריך אחרון להגשה:
25/11/2018  
מספר מכרז
מכרז הסעות 32/2018
שם מכרז:
מכרז מס' 32/2018 – הסעות תלמידים
תאריך אחרון להגשה:
13/12/2018  
מספר מכרז
מכרז כ"T מס 28/2018
שם מכרז:
מכרז כ"א – 28/2018 – מזכיר/ה לביה"ס דרכי נעם
תאריך אחרון להגשה:
06/12/2018  
מספר מכרז
מכרז כ"א 30/2018
שם מכרז:
מכרז כ"א מס' 30/2018 – גזבר/ית מועצה
תאריך אחרון להגשה:
06/12/2018  
מספר מכרז
מכרז פק 31/2018
שם מכרז:
מכרז פק 312018 – מבנה להשכרה בגודל כ-154 מ"ר במרכז מסחרי איתן
תאריך אחרון להגשה:
20/12/2018  
מספר מכרז
24/2018
שם מכרז:
מכרז 24-2018 – מרכז צעירים קצרין, עבודות ריהוט קבוע
תאריך אחרון להגשה:
25/10/2018  
מספר מכרז
26/2018
שם מכרז:
מכרז 26/2018 – עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי היישוב
תאריך אחרון להגשה:
15/10/2018  
מספר מכרז
25/2018
שם מכרז:
מכרז 25 – 2018 – מתנ"ס מרכז ספורט אספקה והתקנת מעלון
תאריך אחרון להגשה:
03/10/2018  
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 14/2018 – נקיון רחובות, טיאוט ומנוף ברחבי קצרין
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 23/2018 – בית ספר נופי גולן השלמת גוונים שלב ב' חלק ראשון
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 11/2018 – בית ספר גמלא החדש אולם התכנסות
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז ביטוח רכוש וחבויות 4/2018
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 18/2018 – נופי גולן גוונים שלב א' ומרכז פסגה שיפוץ ושדרוג
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 02/2018 – הנגשת משרדים בגודל 127 מ"ר, מרכז איתן
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
16/2018
שם מכרז:
מכרז תוספת ממ"מים במרכז המסחרי ובגני ילדים
תאריך אחרון להגשה:
04/06/2018   12:00