חיפוש חיפוש
search

חוק חופש המידע

לילך גבע – הממונה על חופש המידע  046969620 mazkir@qatzrin.muni.il

מצורף לעיונכם דו"ח יישום חופש המידע לשנים 2014-2018 .

בנוסף, מצורף קובץ בקשה למילוי על ידכם.

קובץ הגשת בקשה חוק מחופש(7)טופס בקשה לקבלת מידע