המחלקה לשירותים עירוניים וחזות העיר במועצה המקומית קצרין מבצעת חיטוי (15.3.2020) בכל גני השעשועים ותחנות האוטובוס ברחבי היישוב.

הריסוס אינו רעיל ואינו מזיק.