חיפוש חיפוש
search

ועד ערר ארנונה – החלטה בנושא עמותת דרכי נועם בקצרין (שעלי תורה)

מצ"ב החלטת בית המשפט בנושא – ועד ערר ארנונה –  בנושא עמותת דרכי נועם בקצרין (שעלי תורה)

מצ"ב פס"ד:

ועד ערר ארנונה – החלטה בנושא עמותת דרכי נועם בקצרין (שעלי תורה)