חיפוש חיפוש
search

הסבר תבר – נופי גולן ואולפנת הגולן

הסבר תבר יבילים אולפנה

הסבר תבר שיפוץ נופי גולן

בי"ס התיכון "נופי גולן" נכלל כאחד מבתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט באשכול מס' 1. השנה מספר התלמידים גדל ב- 30 תלמידים ולא פחות מעשרה מורים הם בוגרי בית הספר שהשתלבו בחינוך  והעשייה, כולל המנהלת החדשה דר' הילי מרום. ועל כן, גם השנה ממשיך בית הספר בהצמחת התוכנית החדשנית – "גוונים". בשנה"ל הזו יש כבר שתי שכבות שבאופן מלא לומדות בשיטת "גוונים". דבר זה מחייב יצירת מרחב נוסף של "גוונים" (מ- 1 לשכבה ל- 2 לשכבה) והתאמת כלל שטח בית הספר לתוכנית המהפכנית תוך תיקצוב משתי המועצות ומשרד החינוך.

האולפנה המשותפת גולן – קצרין צמחה בשנה"ל הנוכחית (תש"ף ) הן מבחינה מספרית (מ 160- 172) אך גם מבחינת מספר הכיתות (נוספה כיתת חנ"מ) ובמגמות הלימוד (נוספה מגמת קדם רפואה). עם הגידול המשמח, נוצר צורך המחייב מענה של לפחות שני חללים ולכן באישור של משרד החינוך ותקצוב חלקי הוזמנו 2 יבילים. בנוסף לכך, שתי המועצות מחוייבות על ידי משרד הבריאות להביא במימון מלא – יביל שירותים.

במליאה הקרובה תעלנה לסדר שתי הצעות לדיון בנושא הלוואות המועצה למימון השתתפות תקציבית של קצרי: הראשונה על סך – 63,500 ₪ להקמת יבילים לבית הספר תיכון אולפנה. שאר המימון 203,500 ₪ בהשתתפות המועצה האזורית גולן ומשרד החינוך והשנייה על סך – 200,000 ₪ לשיפוץ והצטיידות בית הספר "נופי גולן" שהם כ – 26.6% מעלות הפרויקט. שאר המימון 550,000 ש"ח בהשתתפות המועצה האזורית גולן ומשרד החינוך.