חיפוש חיפוש
search

הסבר תבר מחזור והפרדת פסולת

הסבר תבר מחזור והפרדת אשפה

בשלוש השנים האחרונות המועצה המקומית קצרין בהובלת המחלקה לשירותים עירוניים וחזות העיר ובעזרת אשכול גליל מזרחי הפכה למובילה אזורית בתחום איכות הסביבה ומחזור פסולת.

המועצה נערכת לקראת קליטת וקבלת רובע חן בסוף שנת 2019. כחלק מההיערכות גוייסו כ-מיליון שקלים אשר מיועדים לרובעים החדשים, חן והיובל למען קניית כלי אצירה (פחים), שיפור תשתיות אשפה, הפרדת פסולת, חזות היישוב וחינוך לשמירה על הסביבה תוך הסברה ופרסום.

כל זה תוך דאגה לרווחת התושבים והבאת פרויקטים המגבירים את איכות הסביבה ובכך מעלים את איכות החיים בקצרין כמו: תוספות פחים ברחבי היישוב, פינוי פסולת ביתית והעמדת פחי מחזור נוספים ברחבי היישוב, כל זה לטובת מחזור פסולת וחיסכון בעלויות פינוי.