מידע והנחיות לתקופת חגי תשרי

הממשלה אישרה תקנות לתקופת החגים. לפניכם המגבלות על יציאה מהבית, השירותים הזמינים, הכללים להפעלת מקומות עבודה, מערכת החינוך והתחבורה, וכן ההנחיות לקיום תפילות ונסיעות לחו"ל

 

ס

 

במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף קורונה ולאור המאמצים הממוקדים להתמודדות עם רמת התחלואה הגוברת בישראל, אישרה הממשלה תכנית מגבלות לשלושה שבועות, החופפת את תקופת החגים. לאחריה, ובהתאם למגמות התחלואה, תשוב ישראל לתכנית "הרמזור".

המגבלות יחולו לאורך כל תקופת חגי תשרי, החל מיום שישי, 18.9.2020 בשעה 14:00 בצהריים ועד ל-11.10.2020, בכפוף להארכת התקנות על ידי הממשלה בתום שבועיים.

 

ההגבלה הבסיסית היא על יציאה מהבית. נאסר על אדם לשהות במקום שאינו מקום מגוריו, למעט הפעולות הבאות  (היציאה אינה כרוכה בהצגת אישורים):

▪️ הצטיידות במוצרים חיוניים ומזון (כולל לבע"ח), תרופות, מוצרי היגיינה, אופטיקה, מוצרים לתחזוקת הבית, תקשורת ומוצרים רפואיים, וקבלת שירותים חיוניים.
▪️ הגעת עובד למקום העבודה ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו.
▪️ יציאה ממקום המגורים לפעילות ספורט של יחיד או עם אנשים המתגוררים אתו באותו מקום, שלא באמצעות כלי רכב ממונע.
▪️ יציאה למרחק של עד 500 מטר ממקום המגורים. במסגרת זו ניתן לשהות בפארקים וגני שעשועים המצויים בטווח ה-500 מטר מהבית. כמו כן שהייה בחופי ים תותר לטובת פעילות ספורטיבית בלבד ובמסגרת טווח ה-500 מטר.
▪️ יציאה של אדם עם מוגבלות שעקב מוגבלותו נדרש ביציאה למרחק העולה על 500 מטר ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד שלא באמצעות כלי רכב ממונע.
▪️ סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה שדורשת סיוע.
▪️ קבלת טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני או רפואה משלימה.
▪️ יציאה לצורך פעילות מסגרת חינוכית שפעילותה מותרת כמפורט להלן (כגון חינוך מיוחד, נוער בסיכון, מסגרות לילדי עובדים חיוניים).
▪️ יציאה ממקום שהייה קבוע אחד לאחר - ממוסד חינוכי או טיפולי למקום המגורים וכן לשם מעבר דירה.
▪️ יציאת דיירים למסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות.
▪️ טבילת אישה במקווה.
▪️ תרומת דם.
▪️ השתתפות בברית או בהלוויה.
▪️ יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים של בני משפחה מקרבה ראשונה.
▪️ חזן או בעל תוקע שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת, לצורך השתתפות בתפילות בימים הנוראים.
▪️ טיפול חיוני בבעל חיים.
▪️ הגעה לכנסת.
▪️ יציאה לטובת הליך משפטי.
▪️ יציאה לטובת טיסה לחו"ל עד 8 שעות ממועד הטיסה.
▪️ השתתפות בהפגנה.
▪️ העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.
▪️ העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

 

בהתאם לתקנות, כלל העסקים מקבלי הקהל*, המסחר, התרבות, בילוי ופנאי, תיירות פנים – יהיו סגורים לקבלת קהל, למעט השירותים החיוניים הבאים:

▪️ בתי מרקחת.
▪️ מקום למכירת מזון (כולל מזון לבעלי חיים).
▪️ מכון אופטיקה.
▪️ חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
▪️ חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית ומכבסה.
▪️ חנות למוצרי ושירותי תקשורת או מחשבים ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים.
▪️ מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים באותו מקום.
▪️ מקומות המספקים שירות חיוני במקרים בהם לא ניתן לתת שירות זה באופן מקוון או טלפוני.
▪️ מסגרת רווחה למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני.

*אין הגבלה לעובד להיכנס לעסק, שלא לצורך פתיחה לציבור.

דגשים נוספים:

העסקים החיוניים שפתיחתם מותרת יפעלו בהתאם לתנאי ה"תו הסגול" והדגשים הבאים ולפי התפוסה המירבית המותרת (לפי יחס של אדם ל-7 מ"ר או עד 10 אנשים במבנה, לפי הגבוה ביניהם).

▪️ עסקים, לרבות מסעדות, יכולים להפעיל שירות משלוחים למקום מגורים או למבנה אחר ולהניח את המשלוח סמוך לפתח בית המגורים. ניתן לסייע בהכנסת המשלוח לבית של אדם עם מוגבלות לבקשתו.

▪️ מקום המשמש לאימון של ספורטאי תחרותי מקצועי – באישור משרד התרבות והספורט.

▪️ בתי מלון, צימרים ויחידות אירוח יוכלו להיפתח רק לצורך השכרת חדרים (לשם חלופת מגורים, מלוניות המיועדות לשימוש מטופלים ובני משפחתם ומלוניות בידוד והחלמה), ללא הפעלת שטחים משותפים כגון בריכה, חדר אוכל וכדומה.

▪️ ארבעת המינים ומוצרים ואביזרים לבניית סוכה או קיום מנהג הכפרות ייחשבו למוצר חיוני סמוך למועד חג הסוכות.

 

נסיעה ברכב פרטי מותרת עד 3 אנשים (כולל הנהג) ולמעט אנשים הגרים באותו המקום. ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל. במקרה של צורך חיוני ניתן להסיע מעל 2 נוסעים.

 

במגזר הציבורי – במבנים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומועצות דתיות - תוגבל השהייה במשרדים ל-50% ממצבת העובדים. כמו כן יפעלו המנהלים הכללים של אותם גופים ציבוריים לפריסה רבה ככל האפשר של מצבת העובדים בין המבנים והמשרדים.

במגזר הפרטי – יפעלו על פי המגבלות של התו הסגול. בנוסף, תצומצם השהייה בחדרי ישיבות למגבלות הצבע האדום – עד 10 אנשים.

 


מערכת החינוך כולה תהיה סגורה לאורך כל התקופה. אם מתאפשרת למידה מרחוק – ניתן לקיימה.
לצד מגבלות אלו נקבעו פעילויות חינוך בהן תותר המשך הפעילות:

▪️ מסגרות החינוך המיוחד.
▪️ פנימיות.
▪️ מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדם עובדים חיוניים עד גיל 12 ומקומות המשמשים מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים.
▪️ מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון.
▪️ מרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון.
▪️ פעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון.
▪️ פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט.
▪️ פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה הסעות.
▪️ מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים.
▪️ פעילות מתנדבים למתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים.
▪️ שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.
▪️ פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב-מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד.
▪️ שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד.
▪️ פעולות של קצין ביקור סדיר ופעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות, לרבות הפעלת מתנדבים.
▪️ פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות, כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון.
▪️ פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

 

לאורך התקופה כולה, יחולו בכל המקומות בישראל מגבלות ההתקהלות של צבע "אדום" על פי הרמזור.

מגבלות אלו קובעות כי בכל מקרה לא ניתן להתקהל יותר מ-10 אנשים בתוך מבנה ולא יותר מ-20 אנשים בשטח פתוח.

הגבלות ההתקהלות יחולו בכל מקום שבו מותרת שהייה במסגרת מגבלת ה-500 מטר מהבית, וכן במסגרת מקומות העבודה.

ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.

 


החל מתאריך 18.9.2020 בשעה 17:30 בערב ועד לתאריך 20.9.2020 בשעה 20:00 בערב, והחל מתאריך 27.9.2020 בשעה 17:00 ועד לתאריך 28.9.2020 בשעה 20:00, אושר מתווה המאפשר קיום תפילות בציבור מעבר להתקהלות המותרת הרגילה במגבלת מרחק של 500 מטר מהבית.

למידע המלא על מתווה התפילות

 


ההנחיות החדשות מורות על צמצום התחבורה הציבורית למינימום הנדרש ובהתאם להיקף פעילות המשק.

למידע המלא על פעילות התחבורה הציבורית 

 


יציאה לחו"ל תתאפשר עבור מי שכבר רכש כרטיס טרם ההחלטה על המגבלות המחמירות. הצגת כרטיס הטיסה תאפשר יציאה ממגבלת ה-500 מטר על מנת להגיע לשדה התעופה, עד 8 שעות לפני שעת הטיסה. היציאה תהיה בכפוף להנחיות היציאה מהארץ והנהלים החלים בנתב"ג.

כניסה לארץ תתאפשר כרגיל, כאשר מי ששהה ב- 14 יום הקודמים לחזרתו במדינה אדומה נדרש להיות בבידוד למשך 14 ימים.