יום שני, 16.3.2020 - 14:00:

לידיעת בעלי עסקים קטנים / בינוניים  (נכסים עד 500 מ').
לאור המצב, ובהתאם להנחיות משרד הפנים ישנה אפשרות דחייה במועד פרעון תשלומי הארנונה לחודשים 3-4/20. את התשלומים ניתן יהיה לפרוע עד ה-1/5/20.

לבעלי הוראות קבע (בנק וכ"א) יש לפנות למחלקת הגבייה עד ליום 18/3/2020 בשעה 12:00 לבקשת דחייה של הוראת הקבע לחודש מאי.

ניתן לפנות למחלקת הגבייה באמצעות מענה טלפוני 04-6961402 או באמצעות דואר אלקטרוני - kazerin1@milgam.co.il

*לתשומת ליבכם דחייה בתשלום המיסים כוללת הצמדה וריבית.

 

בברכה,

מנהל הארנונה