חיפוש חיפוש
search

הודעה חשובה לבעלי המגרשים ברובע 11

לבעלי המגרשים ברובע 11

 

לאלו המעוניינים, ניתן להגיש בקשות לתיקי מידע.

בהתאם לתקנות, יש להגיש מפה מצבית מעודכנת וחתומה דיגיטלית ע"י מודד מוסמך (לא המפה שקיבלתם מהחברה המפתחת).

שימו לב !

אנו ממליצים להמתין להשלמת עבודות הפיתוח והתשתיות במגרשים בטרם הגשת המדידה.

בקשות להיתר יהיה ניתן להגיש רק בתום עבודות הפיתוח במגרשים ומסירתם למבקש ע"י החברה המפתחת (כאשר הושלמו עבודות התשתיות והגבהים המתוכננים במגרש).

לאלו המבקשים לקדם תכנון ויש בידם מדידה עדכנית למצב הקיים בשטח, אנחנו נדרוש מפה מעודכנת למצב הפיתוח והתשתיות בטרם הגשת הבקשה להיתר.