חיפוש חיפוש
search

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה המקומית קצרין

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה המקומית קצרין

הבחירות המקומיות התקיימו ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט. 30.10.18.

דרישות וקריטריונים בקובץ המצורף.
katzrin_kalpi__03_08_18_new_ad

להורדת טופס הגשת מועמדות:
טופס הגשת מועמדות