חיפוש חיפוש
search

אישור תושב לשנת 2019

תושבים יקרים,

גם השנה אישור התושב יגיע אליכם לתיבות הדואר.

ניפוק האישור אינו כרוך בבקשה מיוחדת ויחל בתאריך ה1.1.2019.

אישור תושב ישלח בצורה מרוכזת ללא צורך בפניה, לביתם של התושבים במהלך חודש ינואר לתושבי קצרין (הרשומים במערכת משרד הפנים כתושבי קצרין מעל שנה), ומחזיקים בנכס על שמם ורשומים כמשלמים ארנונה ומים.

  • האישור ישלח לכתובת הרשומה במשרד הפנים.

במקרים הבאים על התושבים להגיש בקשה להנפקת אישור תושב בצירוף המסמכים הדרושים באמצעות מייל דרך אתר האינטרנט של המועצה Katsrin.com –תחת לשונית תושבים –אישור תושב או להגיע ללשכת ראש המועצה בקומה ג':

  • רווקים/ות המתגוררים אצל ההורים יצרפו הצהרה על מגורים בביתם וכן צילום ת.ז. של ההורה המצהיר + צילום ת.ז + ספח.
  • תושב המתגורר בנכס אשר חשבון הארנונה אינו על שמו אלא על שם הבעלים יצרף חוזה שכירות בתוקף + צילום ת.ז+ ספח.

עם קבלת האישור יש לחתום בתחתית המסמך על הצהרה של המבקש טרם העברתו למקום העבודה.

חשוב להבהיר כי לא יינתן אישור למי שאינו מתגורר בפועל בקצרין לפחות 12 חודשים על בסיס הנתונים המועברים לרשות, במקרים חריגים יש לפנות למשרדי רשות המיסים  בישראל פקיד שומה בצפת  בשעות קבלת הקהל המופיעים באתר רשות המיסים בישראל.