חיפוש חיפוש
search

מחלקת רכש ולוגיסטיקה

מנהלת מחלקת רכש: תמי כהן

טלפון – 04-6969656

פקס – 04-6969619
רכוש והתקשרויות:
בכל עת ניתן להצטרף למאגר היועצים והספקים לצורך כך ניתן לפנות אל מחלקת הרכש במייל: rehesh@qatzrin.muni.il
1. טבלת מאגר ספקים – לחץ כאן
2. טבלת מאגר יועצים –
טבלת יועצים 1
טבלת יועצים 2
3. הודעות ועדת התקשרויות

טבלת התקשרות

ועדת התקשרויות