חיפוש חיפוש
search

מתן שירותים משפטיים לגביית חובות

מספר מכרז
31/2016
תאריך עדכון:
15/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
23/11/2016
עלות מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בימים א,ב,ג ו-ה' בין השעות 8:30-13:00 תמורת סך של 1,000 ש"ח, אשר לא יוחזר
פרטים נוספים
ניתן לפנות למחלקת התקשרויות וביטוח, בחדר 129 בבניין המועצה
04-6463804 / 705
04-6463630
תיאור המכרז:
מועצת קצרין מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות לתחזוקה של שילוט ומתקני ריהוט רחוב בקצרין