חיפוש חיפוש
search

ניהול הפעלה ואחזקה של מרכז ספורט בקצרין

מספר מכרז
פק מס' 4/2017
תאריך אחרון להגשה:
20/11/2017
עלות מסמכי המכרז:
3,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז פ"ק מס' 4/2017 – ניהול הפעלה ואחזקה של מרכז ספורט בקצרין

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – לחץ כאן

סיור מציעים חובה ב- 5.11 בשעה 11:00 בכניסה לקנטרי

נספח א – להסכם מכרז פק 04.2017

פתיחה – מכרז פק 4-2017

החלטה – מכרז פק 4-2017