חיפוש חיפוש
search

מעון יום 3 כיתות – עבודות ריהוט נייד

מספר מכרז
מכרז מס' 09/2017
עלות מסמכי המכרז:
500₪.
תיאור המכרז:

מכרז  מס' 09/2017

מעון יום 3 כיתות – עבודות ריהוט נייד

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 28.06.17 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.500₪.

 

לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.

 

פתיחת מעטפות + החלטת הוועדה – מכרז 9.2017 מעון יום 3 כיתות עבודות ריהוט