חיפוש חיפוש
search

מכרז 25 – 2018 – מתנ"ס מרכז ספורט אספקה והתקנת מעלון

מספר מכרז
25/2018
תאריך אחרון להגשה:
03/10/2018
עלות מסמכי המכרז:
ערבות בנקאית של 20,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מרכז מס' 25-2018
מתנ"ס מרכז ספורט – אספקה והתקנת מעלון

מכרז 25-2018 חוזה למכרז

מכרז 25-2018 מפרט טכני וכתב כמויות

סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי ה13.9.18 בשעה 12:00.
מקום הריכוז – מח' הנדסה, המועצה המקומית קצרין