חיפוש חיפוש
search

מכרז 23/2018

מספר מכרז
23/2018
תאריך אחרון להגשה:
02/07/2018
עלות מסמכי המכרז:
ערבות בנקאית בסכום של - 25,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז / חוזה מס' 23/2018
בית ספר נופי גולן: גוונים שלב ב' – חלק 1

סיור קבלנים יערך באתר בתאריך ה 25.6 בשעה 12:00
מקום המפגש המועצה המקומית קצרין – מחלקת הנדסה

חוזה למכרז 23-2018

מפרט טכני וכתב כמויות מכרז 23-2018