חיפוש חיפוש
search

מכרז 2-2019 – למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים") – עדכון אוגוסט 2019

מספר מכרז
2-2019
תאריך אחרון להגשה:
26/08/2019
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז 2-2019

למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים")

למסמכי המכרז:

מכרז פחים כתומים – עדכון 08/2019

סיור מציעים יערך ביום ראשון ה- 25/08/2019 בשעה 12:00 בבניין המועצה, התכנסות ויציאה ממשרדי המחלקה לשירותים עירוניים וחזות העיר, בניין המועצה המקומית קצרין.

הנוכחות במפגש התדרוך הינה בגדר חובה.

עלות רכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה המקומית, בימים א׳-ה׳ 08:00-16:00.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום שני, 26/08/2019 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז: יום רביעי, 28/08/2019 בשעה 12:00

את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית, במשרדה  של מנכ"לית המועצה, גב' לילך גבע.

לפרטים נוספים: עינב בזז, 04-6969666.