חיפוש חיפוש
search

מכרז 11/2018 – בי"הס "גמלא" אולם התכנסות

מספר מכרז
11/2018
תאריך אחרון להגשה:
03/06/2018
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח
תיאור המכרז:

חוזה מכרז 11-2018

מפרט טכני וכתב כמויות 11-2018

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 23.05.18 בשעה 12:00
מקום הריכוז – מועצה מקומית קצרין – מחלקת הנדסה