חיפוש חיפוש
search

מכרז פק 312018 – מבנה להשכרה בגודל כ-153 מ"ר במרכז מסחרי איתן

מספר מכרז
מכרז פק 31/2018
תאריך אחרון להגשה:
20/12/2018
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח + מעמ
תיאור המכרז:

נספח 3 – תשריטטפסי המכרז:

אישור עריכת ביטוח

הצעה

הזמנה להציע הצעות

חוזה

ערבות ביצוע

ערבות הצעה

 

סיור מציעים – חובה יתקיים ביום שלישי 11/12/2018  בשעה 12:00, יציאה לסיור מהכניסה למשרדי המועצה המקומית קצרין.

עלות רכישת מסמכי המכרז  500₪ + מע"מ.   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרד החברה לפיתוח קצרין בע"מ, בימים א-ה 08:00-16:00

את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית, בלשכת ראש מועצה מקומית קצרין: עד ליום חמישי 20/12/2018 בשעה 15:00.

לפרטים נוספים: אורן משולמי, מנכ"ל, 04-6850208.