חיפוש חיפוש
search

מכרז פומבי לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי "קצריחי"

מספר מכרז
מכרז פומבי מס' 19/2017
תאריך אחרון להגשה:
16/08/2017
עלות מסמכי המכרז:
1,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי- הקצריחי

למודעהמודעה מכרז פינת חי

לעיון במסמכי המכרז מכרז פינת חי סופי 192017 – עותק