חיפוש חיפוש
search

קבלת שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים במשרדי המועצה ומוסדותיה

מספר מכרז
מכרז פומבי מס' 12/2017
תאריך אחרון להגשה:
30/07/2017
עלות מסמכי המכרז:
1,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז לקבלת שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים במשרדי המועצה ומוסדותיה

לקבלת מסמכי המכרז לעיון מכרז אחזקת מחשבים – לפרסום

לקבלת מודעת פרסום לחצו כאןמכרז תחזוקת מחשבים מודעה