חיפוש חיפוש
search

מכרז מס' 17/2018

מספר מכרז
17/2018
תאריך אחרון להגשה:
16/07/2018
עלות מסמכי המכרז:
ערבות בנקאית של 5,000 ש"ח
תיאור המכרז:

מרכז מס' 17/2018
החלפת גידור בגן עגור ובביה"ס דרכי נעם

סיור קבלנים ייערך באתר העבודות ביום 9.7.18 בשעה 12:00
מקום הריכוז – מועצה מקומית קצרין – מחלקת הנדסה

חוזה סרוק למכרז 17-2018

מפרט טכני וכתב כמויות סרוק מכרז 17-2018