חיפוש חיפוש
search

כתב כמויות – מכרז 34/2018 – מקצרין מתנ"ס מרכז ספורט – מיכלי איזון

מספר מכרז
מכרז 34/2018
תאריך אחרון להגשה:
17/01/2019
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח
תיאור המכרז:

מכרז  מס' 34/2018

קצרין מתנ"ס מרכז ספורט – מיכלי איזון

 

למסמכי המכרז:

חוזה למכרז 34/2018 – קצרין מתנס מרכז ספורט מיכלי איזון

כתב כמויות מכרז 34/2018 – מקצרין מתנס מרכז ספורט מיכלי איזון

 

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  10.01.2019 בשעה 12:00.  יציאה ממשרדי המועצה, מחלקת הנדסה.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 17.01.19 בשעה 12:00

עלות מכרז : -.500 ₪.

לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת הנדסה בטל: 04-6969664

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.