חיפוש חיפוש
search

השכרת תא 5 מתחת לטריבונות של מגרשי הטניס

מספר מכרז
פ"ק מס' 5/2017
תאריך אחרון להגשה:
16/11/2017
עלות מסמכי המכרז:
200 ש"ח
תיאור המכרז:

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – מכרז פק 05.2017 השכרה של תא 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס

סיור מציעים יתקיים ביום שני ה- 6.11.2017 בשעה 10:00 במתחם הטריבונות.

פרוטוקול פתיחה + החלטה – לחץ כאן